LEGEZKO OHARPENA

0.- OBJEKTUA ETA ONARPENA


Honako legezko onarpenak www.lobatoabogados.com web orriaren erabilpena erregulatzen du. Web orri honen jabea LOBATO ABOGADOS, S.L. da. Web horri honen erabilpenak erabiltzaile izaera esleitzen du eta legezko oharpen honetan barneratzen diren xedapen guztien onarpena ekartzen du, ukaezinak izanik. Xedapen hauek aldaketak jasan ahal izango dituzte. Web orri honen erabiltzaileak legea, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren ohitura zein usadioak eta legezko oharpen honek dakarzkien xedapenen araberako erabilpena burutu beharko du. Betebehar hauen bortxaketen ondorioz sortu daitezken kalteetaz erabiltzaileak erantzungo du bai web orriaren jabe zein beste hirugarren kaltetuen aurrean.

1.- IDENTIFIKAZIOA ETA KOMUNIKAZIOAK


Web orriaren jabeak, informazio gizartearen zerbitzuetarako eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailak 11ko 34/2002ko legeak dioenaren arabera, zera jakinarazten dizu: sozietatearen izena LOBATO ABOGADOS, S.L. da. Bere IFK B-20814091 da. Sozietatearen egongua 20005 Donostiako Loiola Kalea, 13-1go ezkerrean dago. Gurekin komunikatzeko bide desberdinak daude: telefonoa (0034) 943.42.00.68; e-posta: despacho@lobatoabogados.com. Erabiltzaile eta web orriaren jabearen artean eman daitezken jakianarazpen zein komunikazioak baliozkoak izango dira bai postaz zein goian aipatu bideetatik egikaritzen direnean.

2.- SARBIDE BALDINTZAK ETA ERABILPENA


Web orria zein berak eskeintzen ditueb zerbitzuak dohainikoak dira, baino, eraberean, web orriaren jabeak berorrek eskeintzen dituen zerbitzu batzuen erabilpenaegikaritzeko formulario bat betetzea eskatuko du. Erabiltzaileak web orriaren jabeari igortzen dizkion datuen benekotasuna eta eguneratzea bermatzen du, bera izanik datu horien gaineko faltsutasunaz erantzungo duen bakarra. Erabiltzeileak, aldi berean, web orriak eskeintzen dituen eduki zein zerbitzuen erabilpen egokia egiteko konpromezua hartzen du, debekatuta egonik hurrengo erabilpenak burutzea:

a.- Delitu, indarkeria, pornografía, arrazakeria, xenofobia, irainak, terrorismoaren apología eta, orokorrean, legea zein ordena publikoaren aurka dijoazten edukiak zabaltzea.

b.- Sarean birus informatikoak sartu, web orriaren jabearen edota edozeinen dokumentu, datu edo sistema logikoak kaltetu, aldatu edo gelditu ditzazketen jarduerak betetzea, beste erabiltzaileen sarrera web orrira oztopatzea web orriaren jabeak eskeintzen dituen zerbitzuen erabilera masiboaren ondorioz.

c.- Beste erabiltzaileen posta elektroniko kontuetara saiatu sartzen edota mugaturiko areatan sartzea, hala nola informazioa lortu bide honetatik.

d.- Jabetza intelektual zeinindustrialeko eskubideak bortxatzea hala nola web orriaren jabearen zein beste pertsonen informazioari buruzko konfidentzialtasuna bortxatzea.

e.- Hirugarrenen, administrazio publikoen zein erabiltzaileen nortasuna faltsutu.

f.- Web orriaren edukiak argitaratu, kopiatu, igorri, publikoki azaldu edo eraldatu, jabearen baimen eduki ezean edo legez debekatuta dagoenean.

g.- Aurre-eskaririk edota jabearen baimena eduki gabe helburu komertzialekin eginiko datuen bilketa zein hauen hedapena. Web orrian barneratzen diren eduki guztiak, esatreako testu, argazki, grafiko, imajina, teknologia, software-a, diseinu grafikoa zein iturri-kodeak, web orriaren jabearen menpe daude; honen arabera, ezinezkoa izango da ulertzea horiekiko ustiapen eskubideak esleitzen zaizkiola erabiltzaileari, bakarrik onartuko da web orriarekin bat datorren legezko erabilpena.

Azken finean, web orrira sartzen diren erabiltzaileak edukiak ikusi ahal izango dituzte eta, bere kasuan, baimenduriko kopiak egin; aldiz, eduki hauek ezin izango dituzte beste pertsonei zabaldu ezta sareetara konektatu, debekatua egonik, halaber, edozein ustiapen mota.

Eraberean, web orrian azaltzen diren marka, merkataritza izenak zein ikur bereizgarriak jabearen menpe daude eta ezinezkoa izango da erabiltzaileentzat edozein motatako eskubiderik egikaritzea horiekiko.

Debekatuak geratzen dira jabeak espreski onartu ez dituen eduki zein beste egintzen hedapena, eraldaketa, esleipena edota argitaratzea.

Web orri honen eta bertan azaltzen diren esteken jabeak ez dute zerikusirik; ez du suposatzen, eraberean, web orriaren jabeak beste web orrein edukia onartzea. Norbaitek esteka bat jartzeko asmoa edukiko balu, web orriaren jabearen idatzizko baimena beharko du. Hala ere, esteka honek bakarrik aukera emango du web orriaren homepage-era sartzeko, erregu eginez estekaren jartzaileari faltsuak edo okerrak diren jabearen datuak ez zabaltzeko.

Web orriaren jabeak ez du erantzungo erabiltzaileak web orrian dauden edukiei emaniko erabilpenari buruz ezta beraiek burututako egintzei buruz.

3.- BERMEEN ETA ERANTZUKIZUNAREN BAZTERKETA


Web orri honen edukiak izaera orokorra du eta berea xedea soilik informatiboa da, ezin daitekelarik oneoro bermatu eduki guztietarako sarrera, ezte beraien baliozkotasun zein eguneratzea; halaber, ezin da bermatu bere utilitatea helburu zehatz baterako. Web orriaren jabeak, legeak baimentzen duen neurrirarte, sortu daitezken kalteekiko bere erantzukizunaren bazterketa egikarituko du hurengo gertaeraren bat ematen demean:

a.- Web orrian sartu ezintasuna; bertako edukiaren egokitasun eza, zuzentasuna edota eguneratze eza; zabalduriko edukiak eduki ditzazketen akats zein bizioen existentzia.

b.- Sistema informatikoetan, dokumentu elektroniko edo erabiltzaileen datuetan alterazioak sortu ditzazketen elementu edo birusen existentzia.

c.- Web orriaren erabilpen gaizto baten ondorioz legea, fede ona, ordena publikoa, trafikoko usadioak eta legezko oharpen honen aurkako egintzak betetzean. Web orri honen jabeak bere erantzukizuna baztertuko du hirugarren pertsonen aldetik jabetza intelektual zein industrialeko eskubideen aurkako egintzak egikaritzen dituztenean. Era berean, erantzukizun hori bazterturik geratuko da erabiltzaileek enpresako sekretuak, ohore eskubideak, intimitaterako eskubidea zein konpetentzia desleialeko arauak urratzen dituztenean.

Era berean, web orri honetako jabeak edozein erantzukizun mota errefusatuko duweb orritik kanpo azaltzen diren informazioei buruz, beti ere webmasterrak kudeatzen ez duen informazioa bada. Bertan agertzen diren esteken helburu bakarra web orri honek eskeintzen dituen zerbitzuen edukien zabalpena ematea izango da. Jabeak ez du bermatzene stekak zuzentzen diren web orrien sarbidea zein funtzionamendua. Halaber, ez du eskeintzen haietara sartzeko gonbidapenik, hauek eskeintzen dituzten edukiei buruzko erantzukizuna errefusatuz. Web orriaren jabeak ez du erantzukizunik onartzen hirugarrenek jarritako estekekiko.

4.- PRIBATUTASUN POLITIKA


Zure informazioa beharrezkoa dugunean, espreski eskatuko dizugu informazio hori bolondreski ematea. Web orrian aurkezten diren datuen jasoerarako formularioak fitxategi batena sartuko dira; fitxategi hau Datuen Babeserako Espainiako Agentzian dagoen Datuen Babeserako Errolda Orokorrean inskribaturik agertzen da, harekiko erantzulea web orriaren jabea izanik.

Erakunde honek datu guzti hauek konfidentzialtasunez tratatuko ditu eta beraien helburu bakarra eskaturiko zerbituzen eskeintza da, hau guztia izaera pertsonaleko datuen babeserako abenduak 13ko 15/1999 Lege Organikoak, abenduak 21eko 1720/2007 Errege Dekretuak eta Informazioaren Gizarterako Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailak 11ko 34/2002 legeak eskeintzen dituzten legezko bermeak betez.

Web orriaren jabeak konpromezua hartzen du datu horiek hirugarrenei ez saltzeko edo esleitzeko datu horien jabearen baimenik eduki gabe.

Izaera pertsonaleko datuen babeserako abenduak 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, LOBATO ABOGADOS, S.L.-k betebeharreko helburua jadanik betetzen ez duten edo zuzenak ez diren datuak deuseztu edo zuzenduko ditu.

Erabiltzaileak bere baimena deusezteko eta sarbide, zuzenketa, deuseztapen eta kontra egiteko eskubideen egikaritza burutzeko aukera izanfo du LOBATO ABOGADOS, S.L.-ren egongu sozialean (20005 Donostiako Loiola Kalea, 13-1go ezkerra), behar bezala identifikatuz eta egikaritzen duen eskubidea argi utziz.

Web orriaren jabeak 1999/15 aipatu Lege Organikoak eta aplikagarri den araudi osoak eskatzen dituzten segurtasun neurri guztiak hartu ditu. Hala ere, bere erantzukizuna baztertzen du hirugarrenek erabiltzaileen sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan zein fitxategietan sor daitezken kaltegaleraz.

Web orriaren jabeak web orriaren zerbitzuak eskeintzen dituen bitartean, cookie deritzon elementuak erabili ahal izango ditu. Cookie elementu hauek erabiltzailearen ordenagailuan edo terminalean gordeta dauden informazio pertsonala dakarten fitxategi fisikoak dira. Hortaz, erabiltzaileak aukera izango du bere programa nabigatzailea konfiguratzeko cookie artxibo hauen sortzapena ekiditu ahal izateko.

Erabiltzaileak gure web orria uzten badu geure jabetzakoak ez diren estekak erabiliz, web orri honen jabeak bere erantzukizuna baztertzen du web orri horietan egon daitezken pribatutasun politika zein erabiltzailearen ordenagailuan sar daitezken cookie elementuetaz.

Posta elektronikoari dagokionez, geure politikaren funtsa izango da erabiltzaileak eskaturiko komunikazioak soilik igortzea.

Nahiago baduzu mezu hauek ez jasotzea posta elektroniko bidez, aukera edukiko duzu deuseztapen eta ukapen eskubideak egikaritzeko Gizarterako Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailak 11ko 34/2002 legearen 22. artikuluak xedatzen duen bezala.

5- ZILEGIAK EZ DIREN EGINTZEN AURKAKO PROZEDURA


Erabiltzaile batek edo hirugarren batek kontsideratzen duenean web orri honetan eskeintzen diren zerbitzuak edota web horri honetan azaltzen diren estekei buruzko erabilpen ez zilegi bat burutzen ari dela, web orri honen jabeari jakinarazpen bat bidali beharko dio, modu argi batean identifikatuz, urrapenak konkretatuz eta zin eginez jakinarazpen hau benetakoa dela.

Web orri honi buruzko edozein juidizio arazo konpontzeko Donostiako epaitegiak izango dira eskudunak.

6.- ARGITALPENAK


Web orri honetan eskeintzen den informazio administratiboak ez ditu legezko argitarapenak, araudia, planak, xedapen orokorrak eta aldizkari ofizialetan argitaratuak izan behar diren egintzak ordezkatzen, aldizkari hauek izanik arauen baliozkotasunaren fedea ematen duten argitarapen bakarrak. Web orri honetan agertzen den informazioa legezko baliozkotasunik gabeko gida bezala ulertu behar da.