Lan erlazioei buruako izapide guztiak burutzen ditugu kontutan izanik uneoro aplikatzen diren legedi zein hitzarmen kolektiboak. Era berean gizarte segurantzaren eremuan ematen diren arazoak ere jorratzen ditugu, epaiketa zein judizio prozedura guztietan parte hartzen dugularik.

  • Lan erlazioak: Lan kontratuen negoziazioa eta idazketa, lan baldintzen aldaketa, kontratuaren esekipena, iraizpenak eta kontratua bokatzeko beste moduak.
  • Gizarte segurantza: Behin-betiko zein behin-behineko lan ezgaitasunei buruzko aurretiazko erreklamazioak, lan istripuak eta pentsioak, jubilazioa, etab.
  • Judizio prozedurak: Iraizpen prozesuetan erreklamazio eta defentsa lanak, kantitate erreklamazioak, ixunak, lan istripuak, pentsioak, etab. Geure lana prozesuaren fase guztietan betetzen da, juizioetara joanik eta helegiteak aurkeztuz.