Espezializacio-areak

Hogei urteko eskarmentuaren bermea aurkezten du LOBATO ABOGADOS bulegoak, hainbat espezializazio juridikoetan zerbitzua ematen delarik, hala nola:

Desjabetzapenak

Nahitaezko desjabetzapenak gaur egun gero eta gehiago ematen den fenomenoa da, izan ere herri arduralaritza erakunde hau erabiltzen ari da maiztasun handiagoarekin azpiegitura berrien exekuzioa aurrera eraman ahal izateko (trenbideak, errepideak, autobiak, argindarra, etab.); eraberean kasu askotan ere hirgintza eta edifikazio berriak sortuz hiren garapen eremuetan (…+)

Entrepresak eta merkataritza zuzenbidea

Eremu honetan edozein tamaina ta tipologiako entrepresen guztiko aholkularitza eskeintzen dugu, berorrek dituen beharrak kontutan hartuz momentu oro. Geure lanaren oinarrizko akzioak eremu honetan hauek dira (…+)

Familia-Dibortzioa

Geure bulegoan erantzuna ematen diegu bikote egonkorren erlazio ekonomikoen erregulazioari (ondasunen banaketa, egitatezko bikoteak, bikoteen arteko akordio mota guztiak, seme-alabei buruzko akoridoak, etab.) Era berean, bikoteak banatzen direnean sortzen diren arazoei ere erantzuna ematen zair (dibortzioak, irabazien sozietateen likidazioak, erkidegoan dauden ondasunei buruzko demandak, seme-alaben zaintza, pentsioak, etab.) (…+)

Herri Zuzenbidea-Zergak

Gure bulegoak bezeroei guztizko aholkularitza eskeintzen die herri arduralaritzarekin dituzten erlazioetan (Estatuarekin, Erkidego Autonomoekin, Foru Aldundiekin, Udaletxeekin eta beste edozein toki erakundeekin). Bulegoaren helburua izango da herri arduralaritza horiek egiten dituzten ebazpenak bezereon eskubideekin bat etortzea, eta hori emango ez balitz aurkapena aurkeztuz, zuzenbide kontrakoak izango balira, bai idatziz zein negoziazioen bitartez (…+)

Higiezinak

LOBATO ABOGADOS bulegoak parte hartzen du higiezinen arloan legezko eremu osoan, salerosketa edo eskuratzen den unetik, legeztatzea, higiezin kontratuak idaztea eta honen inguruan sor daitezken arazo guztiei erantzuna ematea (…+)

Hirigintza

Hirigintzaren papera herri arduralaritzaren control teknika bezala lursailen aldaketa eta ingurugiroaren eremuetan, gizabanakoa, sozietate eta administrazioei eman beharreko aholkularitza espezializatu baten beharra sortarazi du, beraiek dituzten eskubideen egikaritza burutzeko hala nola beraien betebehar zein mugak ezagutaraziz (…+)

Istripuak

LOBATO ABOGADOS ezaguna da, batez ere, istripuei buruzko erreklamazioak aurrera eramateagatik. Auto, lan zein edozein motatako istripuek nahiezko egoerak sortarazten dituzte, izan ere pertsonen bizitzan sortu ditzaketen giza kaltea zein kalte ekonomikoa ustekabeko galeran bilakatu daitezke (…+)

Kontratuak

Kontratu mota guztien planteamendu, negoziazio eta idazketa kontutan hartuta legezko baldintza guztiak, ondorio ekonomikoak, zergak, etab (…+)

Lan zuzenbidea

Lan erlazioei buruako izapide guztiak burutzen ditugu kontutan izanik uneoro aplikatzen diren legedi zein hitzarmen kolektiboak. Era berean gizarte segurantzaren eremuan ematen diren arazoak ere jorratzen ditugu, epaiketa zein judizio prozedura guztietan parte hartzen dugularik (…+)

Testamentuak-Oinordetzak

Geure bulegoaren jarduera eremu honetan azken borandatearen xedapenen formalizaziora (testamentuak) zein beste inguruabarretara zuzendua dago, hala nola persona zenduen oinordetzaren onarpena, onuradunen arteko akordioetara iritsiz edo epaitegietara joanez (…+)

Zigor zuzenbidea

Bulegoak bai defensa zein akusazio penalean jokabide azkarra eskeintzen du, bezeroei aholkularitza eta laguntza emanez komisaldegietan, guardia zein instrukzioko epaitegietan edozein delitu mota (…+)

Zorren errekamazioa, enkanteak eta bahiturak

Gaur egungo egoera ekonomikoak zorren arazoa haunditzea sortarazten du, zordun eta hartzekodunen arteko arazoak zabalduz oraindik gehiago (…+)