Eremu honetan edozein tamaina ta tipologiako entrepresen guztiko aholkularitza eskeintzen dugu, berorrek dituen beharrak kontutan hartuz momentu oro. Geure lanaren oinarrizko akzioak eremu honetan hauek dira:

  • Merkataritza sozietateen sorkuntza, estatututen aldaketa, akzioen eta partizipazioen salerosketa, administrazio organoetan aldaketak, sozietateen iraungipena, etab
  • Sozietate zibilen sorkuntza (ondasun erkidegoak), elkarteak, UTEak eta entrepresak elkartzeko beste moduen aholkularitza
  • Entrepresen bategiteak eta absortzioak
  • Sozietateen batzordeak: antolakuntza, deitzea, ospakizuna eta altxatzen diren akten idazketa zein jakinarazpenak
  • Merkataritza kontratuak: Salerosketak, hornidurak, ekarpenak, mertakataritza arrendamentuak (hiegiezinak, leasing kontratuak, etab.), agentzia, garraioa, iragarkiak, banka kontratuak, kanpo merkataritza eta teknologia berriak
  • Kaudimengabeziak eta hartzekodunen konkurtsoa
  • Jabetza intelektuala eta industriala: patenteak, markak, etab
  • Kirol zuzenbidea
  • Merkataritza epaitegian eramaten diren prozesuetan parte hartzea eta entrepresa arloan burutu daitzeken erreklamazio mota guztiak: zibila, zigor alroa, lan arloa eta arlo administratiboa.